Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 09 3939 7537

Địa chỉ: 30  đường D11, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Thời Gian Hoạt Động:

Tất cả các ngày trong tuần